แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีทีชำรุดขนาดต่าง ของ กฟส.อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีทีชำรุดขนาดต่าง ของ กฟส.อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีทีชำรุดขนาดต่าง ของ กฟส.อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายพัสดุประเภทซีที.,วีที.เก่าชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้)จำนวน 55 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟอ.สามพราน

ประกาศขายพัสดุประเภทซีที.,วีที.เก่าชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้)จำนวน 55 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟอ.สามพราน

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี เลขที่ ต.3-014/2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เรื่อง ขายพัสดุ ประเภทหม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี เลขที่ ต.3-014/2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เรื่อง ขายพัสดุ ประเภทหม้อแปลงชำรุดขนาดต่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การขายรถยนต์กระบะ 1 ตัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การขายรถยนต์กระบะ 1 ตัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การขายรถยนต์กระบะ 1 ตัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

First25262728293031323334Last

ค้นหาประกาศ