แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศขายมิเตอร์ชำรุด กฟส.อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ 639 เครื่อง

ประกาศขายมิเตอร์ชำรุด กฟส.อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ 639 เครื่อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศขายมิเตอร์, ซีที. วีที. ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีทอดตลาด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศขายมิเตอร์, ซีที. วีที. ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน  7  รายการ โดยวิธีทอดตลาด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศขายมิเตอร์, ซีที. วีที. ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก การขายวิธีเฉพาะเจาะจงพัสดุประเภท มิเตอร์เก่าชำรุดขนาดต่าง ๆ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก การขายวิธีเฉพาะเจาะจงพัสดุประเภท มิเตอร์เก่าชำรุดขนาดต่าง ๆ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองขลุง เรื่องขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองขลุง เรื่องขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี เรื่อง ขายรถตู้นั่ง 4 ตอน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี เรื่อง ขายรถตู้นั่ง 4 ตอน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี เรื่อง ขายรถตู้นั่ง 4 ตอน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สายบุรี เลขที่ ต.3-026/2562 ลงวันที่ 20 มิ.ย.2562 เรื่อง ขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สายบุรี เลขที่ ต.3-026/2562 ลงวันที่ 20 มิ.ย.2562 เรื่อง ขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12345678910Last

ค้นหาประกาศ