แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี เรื่อง การขายพัสดุประเภทซีที.,วีที.เก่าชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้) จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี เรื่อง การขายพัสดุประเภทซีที.,วีที.เก่าชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้) จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี เรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้) จำนวน 250 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี เรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้) จำนวน 250 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 888เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 888เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี เรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด(เสียซ่อมไม่ได้) จำนวน 698 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี เรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด(เสียซ่อมไม่ได้) จำนวน 698 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเลาขวัญ เรื่อง การขายพัสดุประเภท หม้อแปลงเก่าชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเลาขวัญ เรื่อง การขายพัสดุประเภท หม้อแปลงเก่าชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 395 เครื่อง กฟจ.พิษณุโลก

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 395 เครื่อง กฟจ.พิษณุโลก

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด ขนาดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด ขนาดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด ขนาดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด ขนาดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด ขนาดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด ขนาดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประเภทมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาไชยา
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประเภทมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาไชยา

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประเภทมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาไชยา

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาขุน เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีที.วีที ชำรุด จำนวน 2 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาขุน เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุประเภทมิเตอร์ ซีที.วีที ชำรุด จำนวน 2 รายการ

12345678910Last

ค้นหาประกาศ