แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการขายรถยนต์(ยี่ห้อฟอร์ด สีขาว) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการขายรถยนต์(ยี่ห้อฟอร์ด สีขาว) จำนวน  1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการขายรถยนต์(ยี่ห้อฟอร์ด สีขาว) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุด และหม้อแปลง AVR จำนวน 6 รายการ กฟจ.กาญจนบุรี โดยวิธีขายทอดตลาต
ประกาศขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุด และหม้อแปลง AVR จำนวน 6 รายการ กฟจ.กาญจนบุรี โดยวิธีขายทอดตลาต

ประกาศขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุด และหม้อแปลง AVR จำนวน 6 รายการ กฟจ.กาญจนบุรี โดยวิธีขายทอดตลาต

ประกาศ ขายทรัพย์สินประเภท รถยนต์ กข 6440 สท. พร้อมโอนทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟอ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ประกาศ ขายทรัพย์สินประเภท รถยนต์ กข 6440 สท. พร้อมโอนทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟอ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องขายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องขายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เรื่องการขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เก๋ง 2 ตอน หมายเลขทะเบียน กค 9832 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เรื่องการขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เก๋ง 2 ตอน หมายเลขทะเบียน กค 9832 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ขายทอดตลาดพัสดุประเภทเศษซากหม้อแปลงชำรุด จำนวน 364 เครื่อง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ขายทอดตลาดพัสดุประเภทเศษซากหม้อแปลงชำรุด จำนวน 364 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ขายทอดตลาดพัสดุประเภทเศษซากหม้อแปลงชำรุด จำนวน 364 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่แตง เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทรถบรรทุก พร้อมเครื่องปรับอากาศติดรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่แตง เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทรถบรรทุก พร้อมเครื่องปรับอากาศติดรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุด จำนวน 5 รายการ 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง เรื่อง ขายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุด จำนวน 5 รายการ 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 2,406 เครื่อง โดยวิธีขายทอดตลาด
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 2,406 เครื่อง โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 2,406 เครื่อง โดยวิธีขายทอดตลาด

12345678910Last

ค้นหาประกาศ