แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศ ขายทรัพย์สินประเภท รถยนต์นั่ง พร้อมโอนทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก

ประกาศ ขายทรัพย์สินประเภท รถยนต์นั่ง พร้อมโอนทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสารภี เรื่อง ขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 7 รายการ 271 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสารภี เรื่อง ขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 7 รายการ 271 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 883เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 883เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านโฮ่ง เรื่องขายทรัพย์สิน ซีที. วีท. ชำรุด จำนวน 3 รายการ 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านโฮ่ง เรื่องขายทรัพย์สิน ซีที. วีท. ชำรุด จำนวน 3 รายการ 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านโฮ่ง เรื่องขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 7 รายการ 614 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านโฮ่ง เรื่องขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 7 รายการ 614 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง เรื่องขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 10 รายการ 523 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง เรื่องขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 10 รายการ 523 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ เรื่องการขายหม้อแปลงชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ
ประกาศการไฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ เรื่องการขายหม้อแปลงชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน 1 รายการ

ประกาศการไฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ เรื่องการขายหม้อแปลงชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต.3ภาคเหนือจังหวัดลพบุรี เรื่่องการขายเศษวัสดุที่รื้อถอนอาคารโรงอาหาร กฟน.3 และส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต.3ภาคเหนือจังหวัดลพบุรี เรื่่องการขายเศษวัสดุที่รื้อถอนอาคารโรงอาหาร กฟน.3 และส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12345678910Last