แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุดจำนวน 919 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุดจำนวน 919 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุดจำนวน 919 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา เรื่อง การขายหม้อแปลงเก่าชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา เรื่อง การขายหม้อแปลงเก่าชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา เรื่อง การขายหม้อแปลงเก่าชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา เรื่อง การขายหม้อแปลงเก่าชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ขายมิเตอร์และ CT, VT เก่าชำรุด ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 186 เครื่อง กฟจ.พิษณุโลก

ประกาศ ขายมิเตอร์และ CT, VT เก่าชำรุด ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 186 เครื่อง กฟจ.พิษณุโลก

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228 เครื่อง กฟจ.พิษณุโลก

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228 เครื่อง กฟจ.พิษณุโลก

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 600 เครื่อง กฟจ.พิษณุโลก

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 600 เครื่อง กฟจ.พิษณุโลก

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เรื่อง ขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เรื่อง ขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี เลขที่ ต.3-055/2562 เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี เลขที่ ต.3-055/2562 เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12345678910Last

ค้นหาประกาศ