แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขาณุวรลักษบุรี เลขที่ น.2 ขณ.(มต.)-095/2562 เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขาณุวรลักษบุรี เลขที่ น.2 ขณ.(มต.)-095/2562 เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทหม้อแปลง Plug In ชำรุด และหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุดของหน่วยงานในสังกัด กฟน.1 จำนวน 45 เครื่อง โดยวิธีขายทอดตลาด
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทหม้อแปลง Plug In ชำรุด และหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุดของหน่วยงานในสังกัด กฟน.1 จำนวน 45 เครื่อง โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทหม้อแปลง Plug In ชำรุด และหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุดของหน่วยงานในสังกัด กฟน.1 จำนวน 45 เครื่อง โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายเศษวัสดุ (หม้อแปลงไฟฟ้าชำรุด) ของ กฟจ.เชียงใหม่ จำนวน 263 เครื่อง (77,796 กิโลกรัม) โดยวิธีขายทอดตลาด
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายเศษวัสดุ (หม้อแปลงไฟฟ้าชำรุด) ของ กฟจ.เชียงใหม่ จำนวน 263 เครื่อง (77,796 กิโลกรัม) โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายเศษวัสดุ (หม้อแปลงไฟฟ้าชำรุด) ของ กฟจ.เชียงใหม่ จำนวน 263 เครื่อง (77,796 กิโลกรัม) โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทยานพาหนะชำรุด ของหน่วยงานในสังกัด กฟน.1 จำนวน 9 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทยานพาหนะชำรุด ของหน่วยงานในสังกัด กฟน.1 จำนวน 9 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทยานพาหนะชำรุด ของหน่วยงานในสังกัด กฟน.1 จำนวน 9 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท เรื่องการขายรถยนต์ทะเบียน น-9659 ชัยนาท จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท เรื่องการขายรถยนต์ทะเบียน น-9659 ชัยนาท จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เรื่อง ขายรถยนต์เก่าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เรื่อง ขายรถยนต์เก่าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล) เรื่องขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล) เรื่องขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล) เรื่องขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.ประโคนชัย เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.ประโคนชัย เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

First24252627282930313233Last

ค้นหาประกาศ