แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หาดใหญ่ เลขที่ ต.3-051/2562 เรื่อง ขายซีที่.วีที.ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หาดใหญ่ เลขที่ ต.3-051/2562 เรื่อง ขายซีที่.วีที.ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่ เรื่องการขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 959เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองไผ่ เรื่องการขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 959เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 51เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 51เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอแม่ลาว ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 5 รายการ 179 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอแม่ลาว ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 5 รายการ 179 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอแม่ลาว ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 6 รายการ 182 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอแม่ลาว ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 6 รายการ 182 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา เลขที่ ต.3-050/2562 เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา เลขที่ ต.3-050/2562 เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สะเดา เลขที่ ต.3-049/2562 เรื่อง ขายซีที่.วีที.ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สะเดา เลขที่ ต.3-049/2562 เรื่อง ขายซีที่.วีที.ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สะเดา เลขที่ ต.3-048/2562 เรื่อง ขายหม้อแปลงชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สะเดา เลขที่ ต.3-048/2562 เรื่อง ขายหม้อแปลงชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายมิเตอร์ ซ่อมไม่ได้ ของ กฟส.อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 142 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายมิเตอร์ ซ่อมไม่ได้ ของ กฟส.อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 142 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโคกสำโรง เรื่องการขายพัสดุชำรุดและเศษวัสดุชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอโคกสำโรง เรื่องการขายพัสดุชำรุดและเศษวัสดุชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

First21222324252627282930Last

ค้นหาประกาศ