แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศขายพัสดุประเภทมิเตอร์,ซีที.,วีที.เก่าชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้) จำนวน 632 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟจ.นครปฐม

ประกาศขายพัสดุประเภทมิเตอร์,ซีที.,วีที.เก่าชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้) จำนวน 632 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟจ.นครปฐม

ประกาศขายหม้อแปลงเก่าชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 66 เครื่อง น้ำหนักโดยประมาณ 18,224 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศขายหม้อแปลงเก่าชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน  66  เครื่อง   น้ำหนักโดยประมาณ  18,224  กิโลกรัม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายหม้อแปลงเก่าชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 66 เครื่อง น้ำหนักโดยประมาณ 18,224 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ ซีที.วีที. หม้อแปลง และอุปกรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าฯ พ.ศ.2557 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ ซีที.วีที. หม้อแปลง และอุปกรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าฯ พ.ศ.2557 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี เรื่อง ขายรถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุก(มีหลังคา) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี เรื่อง ขายรถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุก(มีหลังคา) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี เรื่อง ขายรถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุก(มีหลังคา) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 มะลิวัลย์ เลขที่ ฉ.1 ขก.2(มลว.) 705ขายเฉพาะเจาะจง มิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 724 เครื่อง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 มะลิวัลย์  เลขที่ ฉ.1 ขก.2(มลว.) 705ขายเฉพาะเจาะจง มิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 724 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 มะลิวัลย์ เลขที่ ฉ.1 ขก.2(มลว.) 705ขายเฉพาะเจาะจง มิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 724 เครื่อง

First18192021222324252627Last

ค้นหาประกาศ