แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ จ.ยะลา เลขที่ ต.3-019/2562 ลว.29 เม.ย.2562 เรื่อง ขายรถยนต์นั่งเก๋งส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กข 87 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ จ.ยะลา เลขที่ ต.3-019/2562 ลว.29 เม.ย.2562 เรื่อง ขายรถยนต์นั่งเก๋งส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กข 87 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ เลขที่ ฉ.1 บผ.(คพ) 1595 ขายเฉพาะเจาะจง รถยนต์กระบะบรรุทกขนาด 1 ตัน ยี่ห้อดัทสันพร้อมทะเบียน บพ-3578 ขอนแก่น
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่  เลขที่ ฉ.1 บผ.(คพ) 1595 ขายเฉพาะเจาะจง รถยนต์กระบะบรรุทกขนาด 1 ตัน ยี่ห้อดัทสันพร้อมทะเบียน บพ-3578 ขอนแก่น

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ เลขที่ ฉ.1 บผ.(คพ) 1595 ขายเฉพาะเจาะจง รถยนต์กระบะบรรุทกขนาด 1 ตัน ยี่ห้อดัทสันพร้อมทะเบียน บพ-3578 ขอนแก่น

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้า่นไผ่ เลขที่ ฉ.1 บผ.(คพ) 1596 ขายเจาะจง มิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 609 เครื่อง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้า่นไผ่  เลขที่ ฉ.1 บผ.(คพ) 1596 ขายเจาะจง มิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 609 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้า่นไผ่ เลขที่ ฉ.1 บผ.(คพ) 1596 ขายเจาะจง มิเตอร์และซีที.วีที.ชำรุดขนาดต่าง ๆจำนวน 609 เครื่อง

First17181920212223242526Last

ค้นหาประกาศ