แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศขายเครื่องเพอร์ซัลนัลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของ กวว.(น1) จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายเครื่องเพอร์ซัลนัลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของ กวว.(น1) จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ขายทรัพย์สินประเภท รถยนต์ กง 718 พล. พร้อมโอนทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองบำรุงรักษา กฟน.2 จ.พิษณุโลก

ประกาศ ขายทรัพย์สินประเภท รถยนต์ กง 718 พล. พร้อมโอนทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองบำรุงรักษา กฟน.2 จ.พิษณุโลก

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.หนองจิก เลขที่ ต.3-003/2564 เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.หนองจิก เลขที่ ต.3-003/2564 เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ บ้านนาสาร เรื่องการขายพัสดุประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 13 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ บ้านนาสาร เรื่องการขายพัสดุประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 13 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม เรื่อง การขายพัสดุประเภทแคแปซิเตอร์ 3 เฟส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม เรื่อง การขายพัสดุประเภทแคแปซิเตอร์ 3 เฟส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม เรื่อง การขายพัสดุประเภทแคแปซิเตอร์ 3 เฟส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสนามชัยเขต เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 658 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสนามชัยเขต  เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 658 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสนามชัยเขต เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 658 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าอำเภอสมเด็จขกยกเลิกการจำหน่ายพัสดุประมูลขายทอดตลาดหม้อแปลงชำรุด จำนวน 2 รายการ 20 เครื่อง
ประกาศการไฟฟ้าอำเภอสมเด็จขกยกเลิกการจำหน่ายพัสดุประมูลขายทอดตลาดหม้อแปลงชำรุด จำนวน 2 รายการ 20 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าอำเภอสมเด็จขกยกเลิกการจำหน่ายพัสดุประมูลขายทอดตลาดหม้อแปลงชำรุด จำนวน 2 รายการ 20 เครื่อง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ขอเลื่อนการขายทอดตลาดพัสดุประเภทมิเตอร์และหม้อแปลงชำรุด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ขอเลื่อนการขายทอดตลาดพัสดุประเภทมิเตอร์และหม้อแปลงชำรุด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 565เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 565เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยุหะคีรี เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 565เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12345678910Last