แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เบตง เลขที่ ต.3-010/2563 เรื่อง ขายมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เบตง เลขที่ ต.3-010/2563 เรื่อง ขายมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง เรื่องขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดที่ซ่อมไม่ได้ จำนวน 3 รายการ 945 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง เรื่องขายทรัพย์สินประเภทมิเตอร์ชำรุดที่ซ่อมไม่ได้ จำนวน 3 รายการ 945 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายพัสดุชำรุดประเภท PC และอุปกรณ์พ่วง (คอมพิวเตอร์และจอภาพ) จำนวน 13 รายการ กฟจ.สุพรรณบุรี

ประกาศขายพัสดุชำรุดประเภท PC และอุปกรณ์พ่วง (คอมพิวเตอร์และจอภาพ) จำนวน 13 รายการ กฟจ.สุพรรณบุรี

ประกาศ ขายทรัพย์สินประเภท รถยนต์บรรทุก ผ 6639 พล. พร้อมโอนทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟจ.พิษณุโลก

ประกาศ ขายทรัพย์สินประเภท รถยนต์บรรทุก ผ 6639 พล. พร้อมโอนทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟจ.พิษณุโลก

ประกาศ ขายทรัพย์สินประเภท รถยนต์บรรทุก กง 7470 พล. พร้อมโอนทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟจ.พิษณุโลก

ประกาศ ขายทรัพย์สินประเภท รถยนต์บรรทุก กง 7470 พล. พร้อมโอนทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟจ.พิษณุโลก

ประกาศขายมิเตอร์ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 479 เครื่อง กฟส.ทองผาภูมิ

ประกาศขายมิเตอร์ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 479 เครื่อง กฟส.ทองผาภูมิ

ประกาศ ขายทรัพย์สินประเภท รถยนต์สองตอนท้ายบรรทุก กข 6499 กพ. พร้อมโอนทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟจ.กำแพงเพชร

ประกาศ ขายทรัพย์สินประเภท รถยนต์สองตอนท้ายบรรทุก กข 6499 กพ. พร้อมโอนทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟจ.กำแพงเพชร

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี เรื่องการขายรถยนต์ (ยี่ห้อนิสสัน สีส้ม ทะเบียน บค-2686 อุทัยธานี) จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี เรื่องการขายรถยนต์ (ยี่ห้อนิสสัน สีส้ม ทะเบียน บค-2686 อุทัยธานี) จำนวน  1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี เรื่องการขายรถยนต์ (ยี่ห้อนิสสัน สีส้ม ทะเบียน บค-2686 อุทัยธานี) จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12345678910Last

ค้นหาประกาศ