แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (รังสิต) ขายทอดตลาดพัสดุประเภทรถยนต์ประเภทนั่ง,รถบรรทุกและเศษเหล็ก จำนวน 15 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (รังสิต) ขายทอดตลาดพัสดุประเภทรถยนต์ประเภทนั่ง,รถบรรทุกและเศษเหล็ก จำนวน 15 รายการ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สะเรียง ขายมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 316 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สะเรียง ขายมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 316 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 736 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 736 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 736 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายหม้อแปลงชำรุด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายหม้อแปลงชำรุด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง เรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 551 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง เรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 551 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง เรื่อง การขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 551 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 3 รายการ 785 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 3 รายการ 785 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 6 รายการ 780 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภทมิเตอร์ชำรุด(ซ่อมไม่ได้) จำนวน 6 รายการ 780 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

First11121314151617181920Last

ค้นหาประกาศ