แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองม่วง เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 490 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองม่วง เรื่อง การขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 490 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายพัสดุประเภทหม้อแปลงเก่าชำรุด(เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟส.พนมทวน

ประกาศขายพัสดุประเภทหม้อแปลงเก่าชำรุด(เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟส.พนมทวน

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านหมี่ เรื่องการขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 5 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านหมี่ เรื่องการขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 5 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพังลา เลขที่ ต.3-043/2562 เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพังลา เลขที่ ต.3-043/2562 เรื่องขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 504 เครื่อง กฟจ.พิษณุโลก

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 504 เครื่อง กฟจ.พิษณุโลก

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52 เครื่อง กฟจ.อุตรดิตถ์

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52 เครื่อง กฟจ.อุตรดิตถ์

ประกาศขายซีที วีทีชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟอ.บ้านโป่ง จำนวน 660 เครื่อง

ประกาศขายซีที วีทีชำรุด (เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟอ.บ้านโป่ง จำนวน 660 เครื่อง

ประกาศขายมิเตอร์ ซีทีวีทีชำรุด จำนวน 3 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศขายมิเตอร์ ซีทีวีทีชำรุด จำนวน 3 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายมิเตอร์ ซีทีวีทีชำรุด จำนวน 3 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12345678910Last

ค้นหาประกาศ