แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.สังขะ เรื่อง ขายพัสดุประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.สังขะ เรื่อง ขายพัสดุประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การขายสินทรัพย์ประเภทยานพาหนะ (รถยนต์) จำนวน 1 รายการ ของ กฟอ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การขายสินทรัพย์ประเภทยานพาหนะ (รถยนต์) จำนวน 1 รายการ ของ กฟอ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 553 เครื่อง กฟส.อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 553 เครื่อง กฟส.อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 859 เครื่อง กฟส.บ้านตาก จ.ตาก

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 859 เครื่อง กฟส.บ้านตาก จ.ตาก

ประกาศขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบชำรุด(เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟส.ดอนเจีย์

ประกาศขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบชำรุด(เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟส.ดอนเจีย์

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด เรื่องขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 2 รายการ (268 เครื่อง) โดยวิธีทอดตลาด
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด เรื่องขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 2 รายการ (268 เครื่อง) โดยวิธีทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด เรื่องขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 2 รายการ (268 เครื่อง) โดยวิธีทอดตลาด

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 379 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 379 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 379 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12345678910Last

ค้นหาประกาศ