แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี เลขที่ ต.3-04/2562 ลงวันที่ 18 ม.ค.2562 เรื่อง ขายครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องเมนเฟรมและมินิคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ชำรุด

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปัตตานี เลขที่ ต.3-04/2562 ลงวันที่ 18 ม.ค.2562 เรื่อง ขายครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องเมนเฟรมและมินิคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ชำรุด

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขารัตภูมิ เลขที่ ต.3-03/2562 ลว.17 ม.ค.2562 เรื่อง ขายรถยนต์กระบะบรรทุกขนาด 1 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขารัตภูมิ เลขที่ ต.3-03/2562 ลว.17 ม.ค.2562 เรื่อง ขายรถยนต์กระบะบรรทุกขนาด 1 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขารัตภูมิ เลขที่ ต.3-03/2562 ลว.17 ม.ค.2562 เรื่อง ขายรถยนต์กระบะบรรทุกขนาด 1 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุโขทัย เรื่องการขายวิธีเฉพาะเจาะจงพัสดุประเภท มิเตอร์เก่าชำรุดขนาดต่าง ๆ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุโขทัย เรื่องการขายวิธีเฉพาะเจาะจงพัสดุประเภท มิเตอร์เก่าชำรุดขนาดต่าง ๆ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก การขายวิธีเฉพาะเจาะจงพัสดุประเภท มิเตอร์เก่าชำรุดขนาดต่าง ๆ

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก การขายวิธีเฉพาะเจาะจงพัสดุประเภท มิเตอร์เก่าชำรุดขนาดต่าง ๆ

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ จ.ยะลา เลขที่ ต.3-01/2562 ลว.7 ม.ค.2562 เรื่อง ขายรถยนต์นั่งเก๋งส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กข 87 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ จ.ยะลา เลขที่ ต.3-01/2562 ลว.7 ม.ค.2562 เรื่อง ขายรถยนต์นั่งเก๋งส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กข 87 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

123456

ค้นหาประกาศ