แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศ ขายทรัพย์สินประเภท รถยนต์บรรทุก บจ 2036 กพ. พร้อมโอนทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟจ.กำแพงเพชร

ประกาศ ขายทรัพย์สินประเภท รถยนต์บรรทุก บจ 2036 กพ. พร้อมโอนทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟจ.กำแพงเพชร

ประกาศขายมิเตอร์ชำรุดเสียซ่อมไม่ได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 19 รายการ รวม 664 เครื่อง กฟจ.นครปฐม

ประกาศขายมิเตอร์ชำรุดเสียซ่อมไม่ได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 19 รายการ รวม 664 เครื่อง กฟจ.นครปฐม

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ฉ.2 กบญ.(บพ.)ข.02/2563
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ฉ.2 กบญ.(บพ.)ข.02/2563

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ฉ.2 กบญ.(บพ.)ข.02/2563

ประกาศขายมิเตอร์ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 574 เครื่อง กฟอ.บ้านโป่ง

ประกาศขายมิเตอร์ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 574 เครื่อง กฟอ.บ้านโป่ง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทยานพาหนะชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทยานพาหนะชำรุดซ่อมไม่ได้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าใหม่ เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 505 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าใหม่ เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 505 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าใหม่ เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 505 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพ เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 771 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพ เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 771 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพ เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 771 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 469 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 469 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด เรื่อง ขายมิเตอร์ชำรุด จำนวน 469 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ฉ.2 กบญ.(บพ.)ข.01/2563
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ฉ.2 กบญ.(บพ.)ข.01/2563

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ฉ.2 กบญ.(บพ.)ข.01/2563

12345678910Last

ค้นหาประกาศ