แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

18 October 2018

ประกาศขายเศษวัสดุระบบไฟฟ้าภายในอาคาร กฟน.1 จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการขาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายเศษวัสดุระบบไฟฟ้าภายในอาคาร กฟน.1 จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการขาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่  (คุณเสนาะ)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5324-1018 ต่อ 10910

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ