แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

12 October 2018

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พิษณุโลก การขายวิธีเฉพาะเจาะจงพัสดุประเภท หม้อแปลง,มิเตอร์ ชำรุดขนาดต่างๆ

หม้อแปลงเก่าชำรุดขนาดต่างๆ และมิเตอร์เก่าชำรุดขนาดต่างๆ

1.หม้อแปลงเก่าชำรุดขนาดต่างๆ     จำนวน 1,270  กิโลกรัม    ราคาประเมิน 33,121.60 บาท

2.มิเตอร์เก่าชำรุดขนาดต่างๆ           จำนวน    409  เครื่อง         ราคาประเมิน  8,515.38 บาท

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 055-223942 ในวันและเวลาราชการ
Print

ค้นหาประกาศ