แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

10 October 2018

ประกาศขายมิเตอร์ชำรุด กฟส.อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายมิเตอร์ชำรุด กฟส.อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กฟส.อ.เวียงชัย จ. เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 
Print

ค้นหาประกาศ