แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

5 October 2018

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก การขายวิธีเฉพาะเจาะจงพัสดุ หม้อแปลง,มิเตอร์ เก่าชำรุดขนาดต่างๆ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 055-223942
Print

ค้นหาประกาศ