แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

1 October 2018

ประกาศขายมิเตอร์ชำรุด กฟอ.แม่สาย จ.เชียงราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายมิเตอร์ชำรุด กฟอ.แม่สาย จ.เชียงราย จำนวน 821 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กฟอ.แม่สาย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5373-1714

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ