แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

24 September 2018

ประกาศขายมิเตอร์ชำรุด กฟส.อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จำนวน 480 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายมิเตอร์ชำรุด กฟส.อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จำนวน 480 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กฟส.อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5376-3011

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ