แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

17 September 2018

ประกาศขายพัสดุประเภทเศษเหล็กและเศษวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ต.3-04/2561

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : แผนกคลังพัสดุ กฟอ.สะเดา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 074523205

Print

ค้นหาประกาศ