แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

5 September 2018

ประกาศขายเศษซากหม้อแปลง มิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด จำนวน 3 รายการ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : คุณสกนธ์ มัทวกาญจน์  แผนกคลังพัสดุ กฟอ.หาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-7421-7901

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ