แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

5 September 2018

ประกาศขายเศษเหล็กและเศษวัสดุ จำนวน 1 รายการ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : คุณสกนธ์ มัทวกาญจน์   แผนกคลังพัสดุ กฟอ.หาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 074-217901

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ