แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

31 August 2018

ประกาศขายเครื่องเพอร์ซัลนอลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของ กฟอ.แม่สาย จ.เชียงราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายเครื่องเพอร์ซัลนอลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของ กฟอ.แม่สาย จ.เชียงราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ผบห.กฟอ.แม่สาย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5373-1714

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ