แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

29 August 2018

ประกาศขายรถยนต์บรรทุก 2 ตัน ของ กฟส.อ.พาน จ.เชียงราย วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายรถยนต์บรรทุก 2 ตัน ของ กฟส.อ.พาน จ.เชียงราย วิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-5372-1514

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ