แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

23 August 2018

ประกาศขายเครื่องเพอร์ซัลนอลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กฟส.อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย วิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายเครื่องเพอร์ซัลนอลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กฟส.อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จำนวน 22 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กฟส.อ.เวียงป่าเป้า กฟน.1
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 053-592353

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ