แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

3 August 2020

ประกาศขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ จำนวน 30,000 กก. ของ กฟจ.ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายเศษเหล็ก เศษวัสดุ จำนวน 30,000 กก. ของ กฟจ.ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : คลังพัสดุ กฟจ.ลำพูน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 
Print

ค้นหาประกาศ