แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

23 July 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราดเรื่องการขายพัสดุมิเตอร์ชำรุด จำนวน 3,970 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขายพัสดุมิเตอร์ชำรุด จำนวน 3,970 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราดเรื่องการขายพัสดุมิเตอร์ชำรุด จำนวน 3,970 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้สนใจสามารถเข้าดูพัสดุและรับเอกสารเสนอราคาได้ในวันที่ 29-31 ก.ค. 2563 ในเวลา 8.30-16.30 น. ณ แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด


ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารเพื่อเข้าเสนอราคาได้ในวันที่ 5 ส.ค. 2563 ในเวลา 9.00-10.00 น. ณ แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : แผนกมิเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 039-512794

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ