แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

23 July 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนายายอาม เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 689 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 689 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนายายอาม เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 689 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้สนใจสามารถเข้าดูสภาพสิ่งของได้ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 3 ส.ค. 2563 ณ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนายายอาม  เวลา 8.30 - 16.30 น.


กำหนดลงทะเบียนเพื่อเข้ายื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 5 ส.ค. 2563  ณ ห้องประชุมเพรชไพลิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนายายอาม เวลา 8.30-9.30 น.


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายวิรัช สมประสาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 089-4558591
Print

ค้นหาประกาศ