แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

22 July 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล :

 แผนกบริหารพัสดุ   เบอร์โทรศัพท์  081 9919630
แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ  เบอร์โทรศัพท์ 056-241509

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ