แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

22 July 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์เรื่องการขายพัสดุประเภทหม้อแปลงชำรุดจำนวน 14เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล :

แผนกบริหารพัสดุ   เบอร์โทรศัพท์ 081-9919630
แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 056-282126

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ