แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

29 June 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุดที่ถูกรื้อถอนในโครงการ คอพ. ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 จำนวน 900 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุดที่ถูกรื้อถอนในโครงการ คอพ. ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 จำนวน 900 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เรื่องการขายพัสดุประเภทมิเตอร์ชำรุดที่ถูกรื้อถอนในโครงการ คอพ. ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 จำนวน 900 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้สนใจสามารถเข้าดูพัสดุได้ในวันที่ 1 - 9 ก.ค. 2563 ในเวลา 8.30 - 16.30 ณ แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา


ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารเพื่อเข้าเสนอราคาได้ในวันที่ 10 ก.ค. 2563 ในเวลา 9.30 - 10.30 ณ แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา


ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสราเดช กลัดทอง วศก.6 ผมต.กฟฟ.มพย.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0897537027

Print

ค้นหาประกาศ