แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

9 June 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด ซ่อมไม่ได้ จำนวน 1 รายการ 600 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ น.1ฝ.(มต.)30712/2563

Print

ค้นหาประกาศ