แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

5 June 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ควนกาหลง เลขที่ ต.3-031/2563 เรื่องขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ควนกาหลง จ.สตูล
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-7474-0464 ในวันและเวลาราชการ

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ