แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

4 June 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน เรื่อง ขายหม้อแปลงชำรุดที่ซ่อมไม่ได้ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ น1ลพ.(ปบ)30488/2563

Print

ค้นหาประกาศ