แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

29 May 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องขายมิเตอร์เก่าชำรุดขนาดต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ 647 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ ผบห.ชม.(ขจ) 010/2563

Print

ค้นหาประกาศ