แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

22 May 2020

ขายมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด ของ กฟจ.อยุธยา จำนวน 2 รายการ

ขายมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด ของ กฟจ.อยุธยา จำนวน 2 รายการ

ขายมิเตอร์ ซีที วีที ชำรุด โดยวิธีทอดตลาด ของ กฟจ.อยุธยา จำนวน 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด อยุุธยา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 086-8356436
Print

ค้นหาประกาศ