แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

21 May 2020

ประกาศขายมิเตอร์ชำรุด กฟอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 675 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายมิเตอร์ชำรุด กฟอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 675 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กฟอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ