แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

21 May 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สาย เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทหม้อแปลงชำรุด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ น.1มสย.(ปบ.)30357/2563

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ