แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

19 May 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เรื่องการขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 15 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เรื่องการขายหม้อแปลงชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน  15 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : บริหารพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 036-421510
Print

ค้นหาประกาศ