แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

18 May 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านธิ เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทหม้อแปลงชำรุด (ซ่อมไม่ได้) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 30107/2563

Print

ค้นหาประกาศ