แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

15 May 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านธิ เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) จำนวน 705 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 30088/2563

Print

ค้นหาประกาศ