แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

13 May 2020

ประกาศขายพัสดุประเภทมิเตอร์เก่าชำรุด(เสียซ่อมไม่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ กฟจ.นครปฐม จำนวน 614 เครื่อง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : แผนกบริหารพัสดุ กองบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 034-3391410 ต่อ 10314
Print

ค้นหาประกาศ