แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

13 May 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต.3ภาคเหนือจังหวัดลพบุรี เรื่่องการขายทอดตลาดพัสดุประเภทรถยนต์ชำรุดจำนวน 11 คัน

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต.3ภาคเหนือจังหวัดลพบุรี เรื่่องการขายทอดตลาดพัสดุประเภทรถยนต์ชำรุดจำนวน 11 คัน
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : แผนกบริหารพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 036-421510

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ