แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

13 May 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงคำ เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) จำนวน 788 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ น.1ชค.(บต.)30018/2563

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ