แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

12 May 2020

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 665 เครื่อง กฟจ.กำแพงเพชร

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 088-1775550  คุณสงกรานต์  รัตถา

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ