แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

12 May 2020

ประกาศ ขายมิเตอร์ ชำรุดซ่อมไม่ได้ ขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 241 เครื่อง กฟจ.พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 055-223942

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ