แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

7 May 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแจ้ห่ม เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) จำนวน 6 รายการ 756 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ น.1จห.(ก.) 30032/2563

Print

ค้นหาประกาศ