แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

7 May 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปาย เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) จำนวน 2 รายการ 715 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ น.1ปาย(บต.)30016/2563

Print

ค้นหาประกาศ