แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

5 May 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง เรื่องการขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 779เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : บริหารพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 036-421510

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ