แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

5 May 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สาย เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ น.1มสย.(ปบ.)3000/2563

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ