แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

5 May 2020

ขายทรัพย์สินประเภทรถยนต์บรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟอ.ประจันตคาม จำนวน 1 คัน

ขายทรัพย์สินประเภทรถยนต์บรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟอ.ประจันตคาม จำนวน 1 คัน

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประจันตคาม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 037-291449

Documents to download

  • 00000623(.pdf, 133.72 KB) - 148 download(s)
Print

ค้นหาประกาศ