แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

29 April 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ลาว เรื่อง ขายสินทรัพย์ประเภทมิเตอร์ชำรุด จำนวน 5 รายการ 129 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ น.1 แม่ลาว 1383/2563

Documents to download

Print

ค้นหาประกาศ