แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

28 April 2020

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายสินทรัพย์ ประเภท ซีที.วีที ชำรุด จำนวน 4 รายการ 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ ผบห.ชม.(ขจ)007/2563

Print

ค้นหาประกาศ