แบนเนอร์

ประกาศขายทอดตลาด

28 April 2020

ประกาศขายเครื่องปรับอากาศ ของ กฟอ.พาน จ.เชียงราย จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศขายเครื่องปรับอากาศ ของ กฟอ.พาน จ.เชียงราย จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กฟอ.พาน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 
Print

ค้นหาประกาศ